At være lærling i býggebranchen er sommetider ikke lige til. Der er mangel på lærepladser og uden en plads, kan det blive svært at få afsluttet sin erhvervsuddannelse og få sig et job. Mangel på lærepladser kan være en bombe under byggebranchen, da man kan risikere at miste en hel generation af faglærte. Det vil så give mangel på arbejdskraft, hvilket vil være katastrofalt for landsets byggepladser. Men hvordan løser vi problemet med manglende lærepladser i byggebranchen?  Byggebranchen er en meget ustabil branche, og fx tømrer amager ved ikke altid hvornår de næste gang har et job. Det kan derfor være svært at finde grund og ikke mindst penge til at ansætte en lærling. En lavere elevløn. Derfor er nogle i byggebranchen begyndt at se på, om det bedre kan betale sig at give lærlinge SU satsen i stedet for den noget højere elevløn. Argumentet er, at flere mindre håndværkerfirmaer så ville kunne ansætte minimum en måske to elever i stedet for ingen, og på den måde vil der hurtigt blive skabt en hel masse nye lærepladser. Dette ville også sikre, at fremtidens tømrer, murer og snedkere ville blive uddannet, så samfundet ikke ville komme til at mangle faglært arbejdskraft. Andre mener dog, at det ikke vil styrke byggebranchen, men snarer få unge til at fravælge de håndværksmæssige uddannelser, hvis elevlønnen er den samme som SU’en. En anden vinkel er at staten går ind og giver virksomhederne et bidrag for at ansætte lærlinge. Eller at det offentlige opretter nogle kvoter som sikre et vist antal lærlinge på offentlige byggeprojekter. På den måde tvinges byggebranchen til at ansætte lærlinge, hvis de gerne vil byde på offentlige byggeprojekter så som opførelsen af hospitaler, skoler, veje og lignende projekter. Men uanset hvordan løsningen på problemet vil komme til at se ud, så må vi alle blive enige om at der er et problem, og at det ikke kun er et problem nu, men også vil blive et problem i fremtiden. For hvis ikke vi kan finde lærepladser til fremtidens tømrer, snedkere og murer, ja så vil der ikke være nogle faglærte tømrer, snedkere og murer til fremtidige byggeprojekter. Og dette vil komme til at blive et stort problem for fremtidens byggeprojekter i Danmark. Se bare på vores naboer Norge, som lider under manglen af faglært arbejdskraft i byggebranchen, og derfor må søge uden for landets grænser for at finde den. Det er derfor vigtigt at vi i Danmark finder en løsning på problemet om manglende lærepladser. Det er vigtigt at den faglærte tømrer og snedker københavn og murer vi har i dag, kan give sin viden videre til næste generation for elles så ender det med, at vi spænder ben for hen hel generation af nye faglærte. Så dette er ikke kun et problem som skal løses af byggebranchen, men et problem som i høj grad skal løses af hele samfundet, hvis ikke vi i fremtiden vil stå uden den viden og ekspertise som faglærte håndværkere i dag bidrager med på de danske byggepladser.